Few books in Tamil
வாழ்க்கை வரலாறுகள் தமிழ் PDF மின்நூல்கள்:

கார்ல் மார்க்ஸ்
https://t.co/BbQwjgJFcq
சேகுவேரா
https://t.co/JI9eSrEDUE
தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்
https://t.co/a6InSC0Da1
ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன்
https://t.co/IWWUTSWna5
மேதகு வே.பிரபாகரன்
https://t.co/Zg5mtFiFE8
மாவீரன் அலெக்சாண்டர்
https://t.co/A2abcypbAv
மருதநாயகம்
https://t.co/gpeSWfN4R6
ராமானுஜம்
https://t.co/HgR7VZeYGI
சுனிதா வில்லியம்ஸ்
https://t.co/jkSAD1kMEL
ஹெலன் கெல்லர்
https://t.co/Jjw8SYd5XH
அறிஞர் அண்ணா
https://t.co/hanYh3Y2cS
திப்பு சுல்தான்
https://t.co/hMPzLcS68j
நெப்போலியன்
https://t.co/2CeBxGohU3
கேனல் கடாபி
https://t.co/W6aukGy6rs
ஹிட்லர்
https://t.co/qHpoaN6Z0A
காமராசர்
https://t.co/Y7A7LCmo1o
பாரதியார்
https://t.co/lVAC1Skenq
பிடல் காஸ்ட்ரோ
https://t.co/2fAuV7G33K
பெரியார்
https://t.co/q2VexzfDTP

Advertisements

அந்நிய நாட்டில் பிறந்து, வளர்ந்து, படித்து தமிழின் செழுமையைக் கேள்விப்பட்டு, தமிழகம் சென்று தமிழைக் கற்று, தமிழ்ப் பண்பாட்டை அறிந்து, தமிழராக வாழ்ந்து பெருமை சேர்த்தவர் “வீரமாமுனிவர்” எனப் பட்டம் பெற்ற பெஸ்க்கிப் (BESKI) பாதிரியார் எனும் இத்தாலிய கத்தோலிக்க மதகுரு.

23 நூல்களைத் தமிழில் எழுதியதுடன், இயேசுக் கிறிஸ்துவின் வரலாற்றையும் தமிழ்ப் பண்பாட்டுக்கேற்ப “தேம்பாவணி” என்ற பெருங்காவியமாக இயற்றியது இவர் தமிழ்ப் புலமைக்குச் சான்றாக உள்ளது.

தமிழின் சிறப்பை மேல் நாட்டார் உணர திருக்குறள், தேவாரம், திருப்புகழ், நன்நூல், ஆத்திசூடி போன்ற நூல்களை பிற ஐரோப்பிய மொழியில் வெளியிட்டார். தமிழ் கற்க ஏதுவாக தமிழ்- லத்தீன் அகராதியை உருவாக்கினார். அதில் 1000தமிழ்ச் சொற்களுக்கு லத்தீன் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. பின்பு 4400 சொற்களைக் கொண்ட தமிழ்-போத்துக்கீய அகராதியை உருவாக்கினார். பிற மொழிகளைக் கற்று தாய் மொழியில்லாத மொழிகளுக்கு உறவுப் பாலமமைத்தவர் இவர்.

1738 ல் “தொன்நூல்” என்ற இலக்கண நூலை எழுதியவர். இதை லத்தீனிலும் வெளியிட்டார். “சதுரகராதி” இயற்றினார்.
இவர் சதுரகராதி என்ற அரியநூலை வெளியிட்டு தமிழகராதியின் தந்தையானார். “சதுரகராதியில்” ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் பல கோணங்களிலிருந்து; விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

‘தேம்பாவணி’ மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்தில் பலத்த எதிர்புகளுக்கிடையில் அரங்கேற்றப்பட்டது
“தேம்பாவணி”யின் சிறப்பைப் பாராட்டி மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கம் பெஸ்கிப் பாதிரியாருக்கு “வீரமா முனிவர்” என்ற பட்டம் அளித்து; ராஜரிஷி என்றும் சிறப்பித்தது.

தமிழ்ப் பெயருடன் தமிழ்ப் பண்பாட்டையேற்று, தமிழராக வாழ்ந்து, தமிழன்னைக்குப் புகழ் சேர்த்த “வீரமா முனிவரை நினைத்துப் போற்றுவோம்.

கடைசிவரை பாருங்கள்..!

மலேசியாவில் நடைபெற்ற தனித் தமிழியக்க மாநாட்டில் வெளியிடப்பட்ட நுட்பவியல் கலைச் சொற்கள் :

1. WhatsApp – புலனம்

2. youtube – வலையொளி

3. Instagram – படவரி

4. WeChat – அளாவி

5.Messanger – பற்றியம்

6.Twtter – கீச்சகம்

7.Telegram – தொலைவரி

8. skype – காயலை

9.Bluetooth – ஊடலை

10.WiFi – அருகலை

11.Hotspot – பகிரலை

12.Broadband – ஆலலை

13.Online – இயங்கலை

14.Offline – முடக்கலை

15.Thumbdrive – விரலி

16.Hard disk – வன்தட்டு

17.GPS – தடங்காட்டி

18.cctv – மறைகாணி

19.OCR – எழுத்துணரி

20 LED – ஒளிர்விமுனை

21.3D – முத்திரட்சி

22.2D – இருதிரட்சி

23.Projector – ஒளிவீச்சி

24.printer – அச்சுப்பொறி

25.scanner – வருடி

26.smart phone – திறன்பேசி

27.Simcard – செறிவட்டை

28.Charger – மின்னூக்கி

29.Digital – எண்மின்

30.Cyber – மின்வெளி

31.Router – திசைவி

32.Selfie – தம் படம் – சுயஉரு – சுயப்பு

33 Thumbnail சிறுபடம்

34.Meme – போன்மி

35.Print Screen – திரைப் பிடிப்பு

36.Inkjet – மைவீச்சு

37.Laser – சீரொளி