கண்களின் குறைபாடுகள் (குறிப்பாக கிட்டப்பார்வை) நீக்க லேசர்கள் கொண்டு செய்யப்படும் லேசிக் சிகிச்சை செயல்படும் விதம் பற்றி எழுத வேண்டும் என்று தமிழ் நெவிக்கேஷனின் வாசகி “அகலிகா” கேட்டிருந்தார்.
 
என் உறவுக்காரர்கள் கூட இந்த சிகிச்சையினை சிறிதுகாலத்திற்கு முன்னால் செய்திருந்தார்கள்.
 
நியூயார்க் டைம்ஸ் நாளிதழ் இதை விரிவாக விளக்கியிருக்கிறது. அற்புதமான படங்களும், சலனச்சித்திரங்களும் இருக்கின்றன. தவறாமல் (படித்துப்)பாருங்கள்.