அபிராமி ரஞ்சனுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்…!