இப்போது எங்குபார்த்தாலும் RE-MIX பாடல்கள்தான்…

எங்கு ஆரம்பித்தது என்று தெரியவில்லை, இடையேவந்த சிவாஜி, அழகிய தமிழ் மகன், பில்லா வரையாகக்கொண்ட அனைத்து இந்தியப்படங்களிலும் RE-MIX பாடல் இப்போ பிரபலம்.

அட அது இல்லிங்க விசயம்…. நாங்களும் சளைத்தவர்கள் இல்லை என் ஒரு ஈழத்துப்பாடலுக்கான RE-MIX.

பாடலை பார்க்க இங்கு கிளிக்பண்ணுங்கள்,