மீண்டும் நல்ல ஒலி ஒளி நயத்துடன் வீடியோக்களை பதிப்பேற்ற ஒரு முயற்சி.  பலதடவைகள் முயற்சி செய்தும் –  மனதுக்கு திருப்தி ஏற்படுகின்ற மாதிரி துல்லியம் கிடைக்கமாட்டேன்கிறது !

முயற்சி முடியும்வரை தொடரும் !!