ராஜ்குமார் உமா தம்பதிகளின் செல்வப்புதல்வன் ஐங்கரனின் பிறந்தநாள் வீடியோவில் இருந்து பாடல் எங்கே என்று பலர் e-mail மூலம் கேட்டிருந்தனர்.

ஏன் அவர்களுக்கு பாடல் தெரியவில்லை என்று புரியவில்லை. எனினும் இதோ மிகவும் தெளிவாகப் பார்க்கக்கூடிய வகையில் அமைத்துள்ளேன்.

இதனை கிளிக் பண்ணுவதன் மூலம் Full Screen னிலும் பார்க்கலாம். 

ஐங்கரனின் பாடல்

அல்லது இங்கேயே பார்க்கப்போகின்றீர்களா?

சற்று சிறிதாக இங்கேயே பாருங்கள்