இந்த நாட்டில் பங்கெடுக்கும் கனேடிய தமிழ் மக்களை நினைவுபடுத்தும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.

சக கனடா நாட்டுக் குடிமகன் என்ற வகையில், பொதுவான கலாச்சாரம், கருத்துக்கள், சமத்துவம், சகோதரத்துவம், சமாதானம், சுதந்திரம், ஜனநாயகம் என்பதில் நாங்கள் பெருமைப்படுகின்றோம்.

நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் ஆலயங்களுக்குச் சென்று நாட்டில் சமாதானமும் சுபீட்சமும் வரவேண்டும் என பிரார்த்தியுங்கள்.
வருகிற ஆண்டு சமாதானமும், நம்பிப்கையும் சுபீட்சமும் நிலவ கனடா அரசாங்கத்தின் சார்பில், பாராட்டுக்களைத் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன். என அவர் வாழ்த்துச் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார்.