பிரமாண்டமான வளர்ச்சிகளினால் பிரமாண்டங்களே கானாமல் போகும் காலம் இது.

கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் விஞ்ஞானம் கண்ட வளர்ச்சி எத்தனை பிரமாண்டம் எனச் சொல்லித் தெரியவேண்டியதில்லை. மேலே படத்தை பார்த்தாலே நன்கு புரியும். 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்த 1GB ஹார்ட் டிஸ்க்கை தூக்க குறைந்தது இருவர் வேண்டும். இன்றைய 1GB SD டிரைவ் விரல் நுனியில் நின்றுவிடுகின்றது. இது இப்படியேப் போனால் பத்துவருடம் கழித்து விரல் நுனியில் என்ன இருக்கும் என யோசித்துகூட பார்க்க இயலவில்லை. எங்கு போகின்றோம் என்றும் தெரியவிலை.

உங்களுக்கு கொம்பியூட்டரில் தற்போதுள்ள ஹார்ட் டிஸ்க்கை பார்க்கும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தாலும் அதன் உள்ளே எப்படி இருக்கின்றது, எப்படி வேலைசெய்கின்றது என்று காண்பதற்கு பலருக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருக்காது.

இதோ அந்த சந்தர்ப்பம் ! கிழே உள்ள வீடியோவை பாருங்கள்.

கொம்பியூட்டரில் உள்ள ஹார்ட் டிஸ்க்கை வைத்து ஒரு படைப்பாளி செய்துள்ள மோட்டர் சைக்கிளை கிளே பாருங்கள் !