வல்வை தீருவிலைச் சேர்ந்த

பிரதீபன் (பிரபு) யசோதை தம்பதிகளின்

தவப்புதல்வன் “அபினாஷ்” இன் தொட்டிலிடும் விழாவை

27.04.2008 அன்று 11.00 மணிக்கு

‘விமிகா மண்டபத்தில்'(JANE & fINCH)

 வெகு விமரிசையாகக் கொண்டாடுகின்றார்கள்

என்பதை அன்புடன் திரிவித்துக் கொள்கிறார்கள்.

பிரபு : 416 712 1134,   416 847 9814.

Vimika Banquet Hall
1959 Finch Avenue West Downsview
Ontario M3N 2V3

Map ற்கு இங்கு கிளிக் பண்ணவும்