இன்று பிறந்தநாளை காணும் திருமதி மதிவதனா பிறேம்குமாரை

அன்புக் கணவன் திரு பிறேம்குமார்

அன்பு குழந்தைகள் அனுஜன், தாரணி

தாயார் ஞானா

மற்றும் சகோதரர்கள், சகோதரிகள், உறவினர்கள்

அகியோர் வாழ்க வாழ்க வென வாழ்த்துகின்றனர்!