பிறந்தநாட்டைவிட்டு விரட்டி அடிக்கப்பட்டு, அல்லது பயத்தினால் விட்டு விட்டு ஓடிவந்த அனைத்து தமிழ் உறவுகளுக்காகவும் இந்த வீடியோ சமர்ப்பனம் !