நோர்வேயை சேர்ந்த ஒரு ‘M’ நேயர் புதிர்களை அனுப்பியிருந்தார். இவற்றிகான் பதிலை நேயர்கள் யாராவது கண்டுபிடியுங்கள் பார்க்கல்லாம் என்று.
இதோ அந்த புதிர்கள்.

1 .கதை சொல்லும் மரம் என்ன?
2 .தசாவதாரம் படத்தில் கமலுடன் மூன்றாவது முறையாக நடித்த நடிகை யார்?
3 .’பில்லா’ அஜித்திற்கு எத்தனையாவது திரைப்படம்?
4. 22 40 70 98 100 இவற்றை கூட்டியோ கழித்தோ, பெருக்கியோ, பிரித்தோ விடை 77 வரவேண்டும்.
5. 10 20 25 28 30 இவற்றை கூட்டியோ கழித்தோ, பெருக்கியோ, பிரித்தோ விடை 10 வரவேண்டும்.

இந்த 5 கேள்விகளுக்கும் பதிலை Comments ல் இடலாம்.