கல்யாணம் கட்டப்போவோரைப் பார்த்து “இனி உண்வாழ்வில் பூகம்பமும், புயலும்தான்” என் நகைச்சுவையாக கூறுவார்கள். ஆனால் இங்கு நிஜமாகவே, அதுவும் கல்யாணத்தண்றே…

அழகிய கனவுகளுடன் சீன மணமக்கள் கல்யாணத்திற்கு சிறிது நேரத்திற்கு முன்பு போட்டோவுக்கு போஸ் கொடுக்கும் காட்சி

சற்று நேரத்தில் பூமி அதிர… பினனர் நடந்தவைகளை கீழே உள்ள படங்களை பாருங்கள்

கோயில் தான் இடிந்துவிட்டது, இனி கொட்டகையை போடவேண்டியதுதான்…

சோகத்தில் மணமக்கள்…. (அட் எங்குபோனாலும் இப்படி குந்துவதை இவர்கள் விட்மாட்டார்கள் போல் இருக்கின்றதே…..!?)