ஞாயிறு, ஜூன் 22nd, 2008


 Bramption ஐச் சேர்ந்த திரு.அ.ராஜ்குமார் அவர்களின் அனுசரனையுடன் எம் நேயர்களுக்கு தற்போது இலவசமாக பின்வரும் தொ(ல்)லைக்காட்சிகளை வழங்கப்படுகின்றது.

பார்த்துமகிழுங்கள்!

 

ராஜ் மியூசிக் தொலைக்காட்சி

ஜெயா மக்ஸ்

ஜெயா TV

ஜெயா பிளஸ்

மக்கள் TV

லண்டனில் வசிக்கும் மதிவண்ணன் தர்ஷினி தம்பதிகளின்

செல்வப்புதல்வன் மிதேஸ் இற்கு

இன்று முதலாவது பிறந்ததினம்.

இவரை அப்பா, அம்மா, அக்காமார் அப்பாச்சி, அம்மாச்சி

மற்றும் உற்றார் உறவினர் அனைவரும் –

மிதேஸை, பல்கலையும் கற்று பல்லாண்டு காலம்

வாழ்க வாழ்க வென வாழ்த்துகின்றனர் !

எள் என்றதும் எண்ணையாய் விடுவதே கணவன்-மனைவிக்காண கோப்பாடு.

வாழ்வின் என்ன இடர் வந்தாலும் தொள் கொடுத்து உதபுவவன் தான் உண்மையான கணவனும் கூட.

இங்கு பாருங்கள் ஒரு JUST MARRIED மணமக்களிடையே கல்யாணத்தன்றே நடக்கும் கூத்தை….