நம்ம கமல்ஹாசன் பத்து வேடங்கள் போட்டு தசாவதாரத்தில் அசத்தினார். படத்தின் பாடல் வெளியிட்டு விழாவிற்கு ஜாக்கிச்சானை அழைத்திருந்தார்.

ஒருவர் சாகப்போகும் தரவாயில் சென்று உயில் பிளைத்தவர்களை மறு அவதாரம் எடுத்துவிட்டதாகக்கூட சொல்லல்லாம்.

அப்படிப்பார்த்தால், இந்த ஜாக்கிச்சான் சினிமாவிற்காக தனது உயிரை பலதடவை தூட்சமமாக மதித்து நடித்துள்ளார். கமல் 10 வேடங்கள் போட்டு நடித்தார், ஜாக்கிச்சான் 10 தடவைகள் உயிரை கொடுத்து நடித்தார்.

கீழேபாருங்கள் அவரின் சாகாசங்களை !