ஏய் கொக்கே என்னை மீன் என்றா நினைத்தாய்? நான் உன்னை படம் பிடிக்க வந்த கமெரா… ஒரு தத்துருபமான புகைப்படம்.