ஒரு பிரபல பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் ஒருவரின் படம் வருவதற்கு சிலருக்கு அதிஸ்டம் வேண்டும். அவ்வாறான ஒரு அதிஸ்டத்தைப் பெற்றுள்ளார் எம் தமிழ் நெவிக்கேஷன் நேயர் திரு.கேதீஸ்வரன் அவர்கள்!

12, ஆகஸ்ட் 2008ல் வந்த Toronto sun செய்தித்தாளின் முகப்பில் Waren Tranasport உரிமையாளர் திரு.கேதீஸ்வரன் கீழே உள்ள படத்தில் காணலாம்.

 

படங்களை பெரிதாகப்பார்க்க கிளிக்பண்ணவும்.