ரசிகர்கள் விரும்பினார்களோ இல்லையோ, ரஜனி விரும்மிய ஒரு நாயகி ஐஸ்வர்யா ராய்.

வரப்போகும் ரஜனியின் படமான ரோபட் படத்தில் அவர் விரும்பிய நாயகி உடன் ஒரு பாட்டாவது பாடிவிட்டார்.

பிறகின்ன ஆரம்பிச்சாச்சு…. இனி மற்றவர்கள் தொடருங்கள்!!!