வியாழன், ஒக்ரோபர் 16th, 2008


புதிதாக அறிமுகமான WordPressல் உள்ள வாக்கிடும் வசதியைக் கொண்டு தற்காலத்தில் முக்கியமான ஒரு நிகழ்வினை வைத்து உங்களிடம் கேட்கப்படும் கேள்வி.

தயவுசெய்து உங்கள் வாக்கினை அளியுங்கள்