காலம் சென்ற ரஞ்சன் மற்றும் மதுரா தம்பதிகளின்

செல்வப் புதல்வி அபிராமிக்கு

இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்!