லண்டனில் வசிக்கும் அருள்பவான் ராஜினி தம்பதிகளின்

 செல்வப்புதல்வன் ‘கெளசிக்’ கிற்கு

இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்