எம் நேயர் திரு.கேதீஸ்வரன் அவர்கள் சூழ்நிலைக்குத்தகுந்த மாதிரி பாடல்களை எடுத்து விடுவதிலும், நடித்துக்காட்டுவதிலும் வல்லவர்.

ஆனால் இன்று எமது முறை!

அவருக்காக நாம் எடுத்துவிடும் பாடல் இது!!!

ம்… புரிந்திருக்குமே… நேயர் அப்பாவாகியிருக்கின்றார்.

வாழ்த்துக்கள் கேதீஸ்வரன் + கிருஜாந்தினி !