லண்டனில் வசிக்கும் ஜெயராஜன், நித்தியப்பிரியா 

தம்பதிகளின் செல்வப்புதல்வன் ரிஜேய்

தனது நான்காவது பிறந்தநாளை

தங்கை ரிதிக்ஸாவுடன் இனிதே கொண்டாடுகின்றார்.

‘ரிஜேய்’க்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்!