எவ்வளவு தான் ரகசியமாக ரஜனியும் சங்கரும் அவர்களது அடுத்த படத்தை எடுத்துக்கொண்டு இருந்தாலும், நம்ம ஆட்கள் இல்லாத உலகமா? இதோ பாருங்கள் ஒருவரின் செல் போன் கமெராவினால் ரகசியமாக எடுக்கப்பட்ட படங்களை!


“இங்கு பல்லைக்காட்டும் பொண்ணு மட்டும் கையில கிடைச்சா…” என்று சங்கர் பலலைக்கடிப்பது உங்களுக்கு கேட்கும் என நினைக்கின்றேன்!