ஜப்பானில் Nissan கார் தயாரிப்பாளர்கள் அதிசய கார் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளனர்.

இந்தக்காரின் Boddy பகுதி 360° திரும்பக்கூடியது. சக்கரங்கள் 90° திசை மறி திரும்பக்கூடியது. Parallel Parking க்கும் Reverse Parkingக்கும் மிக இலகுவான கார் இது. கூடவே ஓட்டுபவரின் முகத்தைப் பார்த்து ஆங்கிலத்திலும், ஜப்பான் மெழியிலும் கதைக்கக்கூடிய ஒரு ரோபோவும் உள்ளது.

எதிர்காலத்தில் உங்கள் முன் ஓடித்திரியப் போகின்றது இந்தக் கார்!