காற்றா, மழையா, வெய்யிலா, புயலா, பனியா…

எம்மவர் இருக்கும் இடங்களை நேரடியாக (Live) பார்ப்பது என்பது ஒரு சுகம்தான்.

இதோ இங்கு சென்னையை நேரடியாக பாருங்கள்
சென்னையில் அண்ணா சாலை

மேலும் சில சென்னை Live Cam கள்