இங்கு நீங்கள் மேலே பார்ப்பது பல அறிவியல் மேதை  ஐன்ஸ்டீன் (Albert Einstein) அதுதான் E=mc² ஐ கண்டுபிடித்தவர்.

சரி… இவர் அறிவாளிதான். இவரைப்பார்த்தால் அப்படி அழகா தெரியவில்லையே என் தோன்றுகின்றதோ…

ஐன்ஸ்டீனின் மனைவிகூட, ஆராச்சி ஆராட்சி என்று  தலையைப் பிய்த்துக் கொண்டிருப்பதை பார்த்து இவரை “இது ஒரு பைத்தியம்” என்று கூறியுள்ளார். இவரைப்போய் அழகு என்று கூறி எங்களை பைத்தியமாக்காதீங்கள் என்று கூறூவது கேட்கின்றது…

சரி சரி, கொஞ்சம் எழுந்து ஒரு 15அடி தூரம் பின்னால் போய் பாருங்கள் …. ஒருகாலத்தில் (நம்ம தாத்தா காலத்தில்)  உலக இளைஞர்களை மயக்கிப்போட்ட  மர்லின் மன்றோ(MARILYN MONROE) தெரிவார் பாருங்கள்…!!!

(இதுக்குத்தான் நான் பெண்களை தூரத்தில் இருந்து பார்ப்பதுடன் நிறுத்திக் கொள்வேன்!!?!)

ஏற்கனவே முகம் மாறும் விந்தை என்றொரு பதிவு இட்டிருந்தேன் பார்ககாதவர்கள் ஒருமுறை பார்க்கவும்

‘எல்லாம் சரி, யார் அது மர்லின் மன்றோ?’ என்று அப்பாவியாய் கேட்டால் கீழே உள்ள வீடியோவைப்பாருங்கள்!!