தலைப்பை பார்த்ததும் ஓடிவந்துவிட்டீர்களா…

தமிழ் சினிமாவில் பரதம், குச்சுப்புடி, டிஸ்க்கோ, பிறேக்… இப்படி எத்தனையோ நடனங்கள் வந்தும் இன்னும் ஏன் இந்த ‘பில்லி’ நடனம் வரவில்லை.

துருக்கி, எஜிப்த் உற்பட மேற்கு அராப் நாடுகளில் பிரபலமான இந்த நடனம் நம்ம டைரக்டர்களின் கண்ணுக்கு படவில்லையா?

சங்கர் சார் உங்கள் கண்ணுக்கு இந்த பதிவு பட்டால் உங்கள் எந்திரன் படத்தில் ரஜனியுடன் இந்த மங்கையை ஆடவிட்டால் உங்கள் எந்திரன் சூப்பர் கிட்! (கிண்டல் பண்ணவில்லை நீங்களே கீளே பாருங்கள்)

தமிழ் சினிமாவில் சிக்காத சிங்காரி + சிங்கார நடனம்!