வரலாற்றில் ஒரு சாதனையை ஏற்படுத்திய திரு.பராக் உசேன் ஒபாமா (Barack Hussein Obama) அவர்களின் இன்றய பதவியேற்பு.

இன்னாளில் அந்த சாதனை வீரனுக்கு எம் வாழ்த்துக்கள்!

சிலநாட்களுக்கு முன்னர் இட்ட பதிவில் ஒபாமாவிடம் ஒரு கோரிக்கை வைக்கும் முகமாக கைஎழுத்து போடச்சொல்லி பதிவொன்று இட்டிருந்தேன்.

இந்த கட்டுரையை எழுதும் வரை ஆகக்கூட 134669 பேர் மட்டுமே பதிந்துள்ளனர்.

மகாஜனங்களே… சுமார் 10கோடி தமிழர் உலகில் வாழ்வதாக எண்ணுகின்றேன்.(பிழையாய்யின் சரிசெய்யவும்) இவர்களில் மற்றவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்கின்றனர். சரி கணணி வசதி எல்லாருக்கும் வேண்டும் என்று வைத்துக்கொண்டாலும், கனடா, லண்டன், டென்மார்க், நோர்வே, சுவிஸ், ஜேர்மன் போன்ற நாடுகளில் வாழ்பவர்களிடம் கட்டாயம் கணணி இருக்கும். அவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்கின்றனர்.

சரி, விடுபட்டவர்கள் இன்றாவது அதனைச்செய்யுங்கள்

பதவி ஏற்ற ஒபாமாவிக்கு ஒரு ஒற்றுமையான செய்தி சொல்லவேண்டாமா?

இதோ அந்த கைஎழுத்து இடும் பக்கம்