பூமியை சுற்றி பறவைகள் போல் தெரிவது நாம் இதுவரை அனுப்பிய பல்லாயிரக்கணக்கான செய்மதிகள்!

அமெரிக்காவினதும், ரஸ்யாவினதும் செய்மதிகள் இன்று வானில் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்டன என NASA கூறியுள்ளது.

ரஸ்ய ராணுவ செய்மதி Kosmos 2251 ம், அமெரிக்க தொலைத்தொடர்பு செய்மதி US-based Iridium Satellite LLC யும் வியாழக்கிழமை 1655 GMT அளவில் சைபீரியாவுக்கு மேல் 800 km தூரத்தில் மோதிக்கொண்டன.