அரசன் என்னும் திரைப்படத்திற்கு ஒபாமாவும், ரஜனியும் கறுப்பு என்பதை வைத்து இப்படி ஒரு போஸ்ட்டர்!!!

அடப்பாவிங்களா? 

Advertisements