ஈழமும் இந்திய தமிழக அரசியல் வாதிகளும் என்னும் தலைப்பில் வந்த சில கருத்துப்படம். படங்களை வரைந்தவர்கள் பிரபல ஓவியர்கள் திரு.மருது மற்றும் தரு.முகிலன்.

Advertisements