ஒரு வேடிக்கையான கணக்கு, நகைச்சுவையாகவும் இருக்கின்றது. 

50 ஐ 5ஆல் வகுத்தால் 14ஆம்! ……..  50 ÷ 5 = 14

அதெப்படி என்றா கேட்கின்றீர்கள்? 

Waterloo வைச்சேர்ந்த எம் நேயர் திரு.குணா அவர்கள் இந்த நகைச்சுவை வீடியோவை – நேயர்களின் மனப்பாரம் குறைந்து சற்று சிரிக்க அனுப்பியுள்ளார்.

நன்றி திரு. குணா அவர்களே

Advertisements