லண்டன் பாபாவின் வரிகளுக்கு வேதம் புதிது  தேவேந்திரன் இசையமைப்புக்கு பத்மஸ்ரீ எஸ். பி. பாலசுப்ரமணியம் பாடிய உலகத்தமிழா எழுந்து வா — பாடல்

Advertisements