பராசக்தி என்னும் சிவாஜிகணேசன் நடித்த படம் நாம் அனைவரும் அறிவோம். அதேபோல் ‘புதிய பராசக்தி’ என்னும் ஒரு குறும் படம்… இந்த வீடியோவை பாருங்கள்!