கதை எழுதியே தான் தமிழர்களின் தலைவன் என்று மார்தட்டும் கருநாநிதி தாத்தாவிற்கு, அவர் கதைவசனம் எழுதிய அவரின் பூம்புகார் படத்திற்கு நெத்தியடி ரீமெக்ஸ் கதைவசனம் எமக்கும் எழுதத்தெரியும் தாத்தா!

நாம் எழுதத் துவங்கினால் உங்கள் இதயம் தாங்காது தாத்தா…