பல லச்சக்கணக்காண மக்கள் வீதிகளில் இறங்கி கூக்குரலிட்டுப் போராட, இங்கு இருவர் இலங்கைத் தமிழருக்காக Michael Coren Show வில் பங்குபற்றி எதிர் வாதங்களை முறியடித்து,   தம்   வாதங்களை முன் வைக்கின்றனர்.

மிகவும் அற்புதமான பேச்சாற்றல், சாதுரியம்  கொண்ட திரு.டேவிட் பூபாலசிங்கம் மற்றும் மஞ்சுளா செல்வராஜா ஆகியோர் தமிழருக்காக வாதம் வைக்கின்றனர்.

எதிர் வாதத்தில் Mr. Lenin Benedict என்பவரும் Ms.Ira De Silva என்பவரும் தமது வாதத்தை முன்வைக்கின்றனர்.

இதில் .Mr. Lenin Benedict என்பவர் ஒரு தமிழர் ஆவார். இலங்கையில் இத்தனை அகோரக் கொலைகளை கண்டபின்னரும் இன்னமும் எதிராகவே கருத்துக்களை கொண்டுள்ள இந்த தமிழரை நினைக்கத்தான் வியப்பாக இருக்கின்றது!

இப்படி ஒரு Show  நடந்துள்ளது என்பதை தெரிவித்த நேயர் Ms.நந்தினி அவர்களுக்கும், அந்த Show வின் linkஐ அனுப்பிவைத்த Ms.தர்ஷினி அவர்களுக்கும் நன்றிகள்!

இங்கு கிளிக்பண்ணி அந்த Showவை பாருங்கள்

மேலே உள்ள link சிரமமாயின் கீழே Youtubeல் பாருங்கள் 

Advertisements