கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (May 8, 2009) Toronto Sun செய்தித்தாளில் வெளிவந்த செய்தியும், படமும் தான் கீழே நீங்கள் பார்ப்பது. வாத்துக்களை வாகனத்தில் அடிபடக்கூடாது என்று கரிசனை கொண்ட கனடிய பொலிஸாரின் ஜீவராசிகளை நேசிக்கும் நிலையை பாராட்டத்தான் வேண்டும்.

இவை ஒருபுறம் இருக்க, இலங்கையில் மடியும் தமிழ் உறவுகளுக்காக இங்கு இருக்கும் தமிழர்களின் வேண்டுகோள்கள் எவ்வளவிற்கு செவிசாய்க்கப்படுகின்றது என்பது கேள்விக்குறியாகவே இருக்கின்றது.

வாத்துக்கு வாய்த்த கரிசனை வக்கத்த தமிழனுக்கு ஏன் வாய்க்கமாட்டேன்கின்றது?

யாராவது சொல்லுங்களேன்…

y