Scotland Yardன் பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான பிரிவினர் (SO15) முன்னர்  தமிழ்  தேசியக்  கொடிக்கு  எதிரான் போக்கை கொண்டிருந்ததுடன், கொடி பிடித்தவர்களை கைதும் செய்துள்ளனர்.

தற்போது (May 26,2009 அன்று) தமிழ் தேசியக்கொடி பயங்கரவாத கொடி அல்ல என்று முடிவு செய்துள்ளனர்.

புலிகளின் கொடிக்கும், தமிழ்  தேசியக் கொடிக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

 

இதுபற்றிய வீடியோவை கீழே காணலாம்.