“போரில் எமது உலகம்” என்னும் தலைப்பில் Canadian Red Cross(ICRC)ஆல் ஒரு இலவச புகைப்படக்காட்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் போரும், ஆயுதங்களும் எவ்வாறு மனித வாழ்வை சீர்குலைக்கும் என்னும் தலைப்பில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

விருதுகளைப் பெற்ற ஐந்து பிரபல புகைப்பட நிருபர்களால் பிடிக்கப்பட்ட புகைப் படங்களை Toronto வில் இன்று 10a.m–3p.m வரை நடைபெறும் கண்காட்சியில் வைத்துள்ளனர்.

அனுமதி இலவசம்!

வசதியுள்ளவர்கள் தவறாமல் சென்று பார்த்துவரவும். இந்த இடம் அமெரிக்க துணைத் தூதரகத்திற்கு அடுத்த சந்தியில் அமைந்துள்ளது.

TTCல் செய்வதாக இருந்தால் Osgoode stationல் இறங்கி  சின்ன ஒரு நடையில்  University + Richmond Streetக்கு செல்லலாம்.

Address:
Hilton Toronto, Governor General Room
145 Richmond Street West
University & Richmond Street

For more information contact:
Phone: 416-480-0195 
Ext: 2253

மேலே உள்ள தொலைபேசிக்கு தொடர்புகொண்டு, ஊர்ஜிதப் படுத்தப் பட்டுள்ளது. நீங்கள் நேரடியாக எந்தவித பதிவும் இன்றி செல்லலாம்.