தற்போது 65வயதைத் தாண்டிய, 1958ஆண்டு SSLC (10ம் வகுப்பு) படித்த அந்தநாளைய வாலிபர்கள்,   அண்மையில்  நடிகை  திரிஷாவிற்கு   பிறந்தநாள்  வாழ்த்து  தெடிவித்துள்ளனர். அதுவும் பெரிதாக போஸ்ட்டர் அடித்து – அதில் தங்களது படங்களையும் போட்டும் மகிழ்ந்துள்ளனர்.

இங்குதான் ஒரு கேள்வி நிற்கின்றது!

பொதுவாக இந்த வயதுள்ளவர்களை பெரியவர்கள், அனுபவசாலிகள் என்று ஒரு கெளரவமாக சமுதாயத்தில் மதிக்கப்படுவர். இவர்கள்  இப்படி  திரிஷாவுக்காக ஜொல்லு விட்டால்,  இவர்களை சமுதாயம் என்னவென கருதும்?

சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கொஞ்சம் சிந்திக்கட்டும்!

thirisha