(பூமி வளர்ந்தது எப்படி என் முன்னர் பதிவேற்றப்பட்ட பதிவில் உள்ள வீடியோ வேலைசெய்யாமல் இருந்ததை நேயர் ஒருவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

நன்றி நேயரே,

தற்போது அந்த வீடியோ மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.)

பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் எம் பூமியில் எப்படி கண்டங்கள், நாடுகள் உருவாகியது என்று ஒரு அருமையான வீடியோப்படம்.