நேற்று இட்ட பதிவில் (தமிழ் தக்காளிக்கும், ஸ்பெயின் தக்காளிக்கும் உள்ள அந்தஸ்த்து) தக்காளி பற்றி சுவையான விடயங்களை பார்த்திருந்திருப்பீர்கள்.

அதில் ஒரு செய்தியும் இருக்கின்றது. அதாவது இலங்கைத் தமிழன் தற்போது தக்காளி மாதிரித்தான்!

காரணம்

நசுக்க நசுங்குவதும், பிசைய பிதுங்குவதும், தூக்கிப்போட்டு மிதித்தலும்-தூக்கி வீசி எறிந்தாலும் பாவம் தக்காளியின் நிலமைதான் அவனுக்கும். யாருக்கும் எந்த நேவும் இல்லாமல் நீதான் அளிந்து போகின்றாய்…

இதுவே ஒரு பலாப் பழமாய் இருந்திருந்தால்…!

ஸ்பெயின் காரர்களின் நிலை என்னவாகும் அல்லது கார்த்திக்கின் மூஞ்சிதான் என்னவாகும் அல்லது வினிதாவின் உடல் தான் என்னவாகும்!!!

என்னதான் நீ இனிமையாக இருந்தாலும், நல்லவனாக இருந்தாலும் உன்னை காத்துக்கொள்ள ஆகக்குறைந்தது ஒரு பலாப்பழத்து முள் கூட இல்லாவிடில் உன் நிலை தக்காளிதான்!

காலத்தின் கோலம், பலாப்பழமாக இருந்த நீ இன்று தக்காளி ஆனாய் தமிழா!