இன்றுடன் (Sept-8-2009) Guelph Fire Department ஆரம்பித்து 100 ஆண்டுகள் ஆகின்றது. இதை ஒட்டி Guelphல் உள்ள Riverside Parkல் உள்ள  floral clockஐ அலங்கரித்துள்ளனர். அந்த படத்தை கீழே காணலாம்.

IMG00028