நேயர் S.Puni அவர்களே நீங்கள் அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் – MP3 ஒலியில்  கேட்ட கேள்விக்கு, இந்த பகுதி உங்கள் கேள்விக்கான பதில்.

நேயர் ‘JooJoo’ எவ்வாறு MP3 கோப்புகளை  சேமிப்பது என்  வைரமுத்துவின் கவிதைகள் MP3 வடிவில் என்னும் பதிவில் மறுமொழி இட்டிருந்தார்.

உங்களுக்கும் மற்றய நேயர்களுக்கும் இந்த கேள்வி பயனுள்ளதாக இருக்கும்  (தெரிந்த புலிகளுக்கு இல்லை)

www.barthee.com அல்லது www.tamilnavigation.net மூலம் வருபவர்கள் திரையின் இடது பக்கத்தில் –  அருகே உள்ளவாறு  ஒரு பெயர்ப் பலகை சுற்றுவதைப் பார்ப்பீர்கள். அதனை கிளிக் பண்ணுவதன் மூலம், அல்லது இங்கு அந்த பலகையை கிளிக் பண்ணுவதன் மூலம் – பல MP3 பாடல் தளங்களுக்கு செல்வதற்கும், அதனை எவ்வாறு சேமிக்கல்லாம் என்பது பற்றியும் மிகவு இலகுவாக எழுதப்பட்டுள்ளது.

இந்த கட்டுரை முறை உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நேயரே.