லேசர் லைட்டை வைத்து விளையாடும் போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கவேண்டும்.

ஏதாவது ஒரு ஜோக் அடியுங்களேன் என்று ஒரு நேயர் கேட்டார். சரி ஒரு மாற்றத்திற்காக வார்த்தைகளினால் சொல்வதைவிட காட்சியினால் காண்பதில் அழுத்தமும், அர்த்தமும் இருக்கும் அல்லவா?