உதவி என்றால் என்ன? அதுவும் உயிருக்கு போராடும் ஒருவருக்கு உதவுவது எப்படி? சாமான்ய மக்களுக்கு தெரிந்திருக்காவிடினும், அரச அதிகாரிகளுக்கு தெரியாதா என்ன?

உயிருக்கு போராடியவர் ஒரு கைதியல்ல… கடமையில், பொலிஸ் உடையில் இருந்த ஒரு இன்ஸ்பெக்டர்….!

என்னத்தை எழுதுவது?  வீடியோவில் நன்றாக சொல்லியிருக்கின்றனர்.

( சிறுவர்களும், மனத்தைரியம் இல்லாதவர்களும் இந்த வீடியோவை பார்க்க வேண்டாம்)