மேலும் கீழும் கோடுகள் போடு அதுதான் ஓவியம்…

என சாதாரணமாக  சொல்லி வைத்தார்கள்! ஆனால்  ஓவியம்  என்பது அவ்வளவு இலகுவானது அல்ல என்பது கோடுகள் போட்டுப் பார்த்தவர்களுக்குத் தெரியும்.

அதுவும் அசாதாரமான ஓவியங்கள் என்று சில இருக்கின்றன. கற்பனை வளம், திறமை, உழைப்பு… இப்படி பல சேர்ந்து அமையும் போது கண்களையே நம்பமுடியாமல் சில ஓவியங்கள் அமைந்துவிடுவதுண்டு.

அப்படிப்பட்ட சில ஓவியங்களை Toronto நேயர் ராஜு சோமசுந்தரம் அவர்கள் அனுப்பி வைத்துள்ளார். இந்த அதிசய படத்தை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கின்றோம்!

மேலே உள்ள படங்களை பதிவிறக்க இங்கு கிளிக்பண்ணவும்

முன்னர் இட்ட பதிவுகள்:

தத்துரூபமான தெரு ஓவியம்

அற்புத ஓவியம் !

ஓவியம் வரைதலில் ஒரு புது நுட்பம்!