ராஜ்குமார் வாணிஸ்ரீ தம்பதிகளின் செல்வப்புதல்வன் ‘ராகுல்’ க்கு இன்று இனிய பிறந்தநாள்!

இவரை குடும்பத்தினர், உறவினர், நண்பர்கள் அனைவரும் பல் கலையும் கற்று பல்லாண்டுகாலம் வாழ்க வாழ்கவென வாழ்த்துகின்றனர்!

செல்வன் ராகுலிற்காக ஒரு இனிய பாடல்…