பல வீடியோக்கள் வந்துவிட்டது… இதோ இன்னுமொரு வீடியோ, காரில் பயணிப்பவர்கள் கட்டாயம் Seat Belt அணியவேண்டும் என வலியுறுத்தும் விதத்தில்…